23/04/17

Kebaikan Z dan H Hari Ini

Kebaikan anak
1. Zhafi menyetrika pakaiannya sendiri dan pakaian hanan
2. Hanan mengambilkan bantal utk yangti yang lagi tiduran di lantai ruang tivi

Aplikasi Untuk KeluargaMultimedia #10

Aplikasi Blog It adalah aplikasi untuk para blogger dengan platform BlogSpot. Dengan aplikasi ini, mudah sekali untuk bloging di manapun. Te...